Den glade lystfisker

Den glade lystfisker

D

Det er morgen, du er stået tidligt op. Du brygger din vante morgenkaffe og kigger forventningsfuldt ud ad vinduet. Det ser ud til, at det bliver en klar dag. Det begynder så småt at dages, og du kan på træerne se, at det ikke blæser sønderligt. Det dejligste fiskervejr, tænker du. Din venner kommer forbi, henter dig med deres bil, og I tager afsted til jeres (hemmelige) fiskersted, hvis I da har et sådant. Det gælder jo om ikke at være for mange om buddet. I kommer derud, mærker den friske vind i håret, som bølger lidt i den lette vind. I betræder grusvejen og går langsomt og oprømt ned imod jeres sted. I når søen. I kigger på det blanke vandspejl og indånder den friske luft. Nu er I her. Fri for dagens travlhed og trivielle trummerum. Et frirum. Et pusterum, hvor dagens strabadser forsvinder i et par timer. I kigger på hinanden og smiler svagt. I kan alle mærke frihedsfølelsen, I deler den sammen, som bliver bibragt af den svale morgenluft og den nært forestående aktivitet, som I har glædet jer til hele ugen. I føler prøvende vandet, stikker fingeren i, og mærker en vag kuldegysning. Alt er, som det skal være, nu mangler I bare det vigtigste. At finde fiskestængerne frem, gøre dem klar og så kaste dem i og spændt vente på, om der er bid. Men dette er dog ikke det vigtigste. Det vigtigste er netop det rum, den stemning, den atmosfære, som I befinder jer i. I kaster snøren ud. Hvem elsker ikke at fiske?

Sikke en idyl! Men inden man kaster sig ud i dette lille liflige eventyr, er der nogle regler, som man er nødt til at have styr på. Hvis man lovligt vil tage del i dette foretagende, som man jo selvfølgelig vil, man er vel en retskaffen borger, er man først og fremmest nødt til at anskaffe sig et gyldigt fiskekort.

“F.eks. et lystfiskertegn. Selvom man i mange søer i Danmark kan fiske gratis, er det nødvendigt, at man anskaffer sig et lystfiskertegn, hvis man er i aldersgruppen 18-65 år.”

Hvis man er udenfor denne aldersgruppe, behøver man slet ikke at have et tegn, hvis man fisker i gratis områder. Dette er nemlig en anden vigtig ting at have in mente. Det er ikke alle steder, hvor man kan fiske gratis. Derfor er det altid nødvendigt, at man tjekker, om det er en gratis sø, som man befinder sig ved. Ellers skal man købe sig adgang til at fiske. Lad mig blive lidt mere konkret. Lystfiskeri hører inde under den kategori, som kaldes frit fiskeri, hvilket vil sige, at det ikke koster noget at fiske på disse arealer. Dette er på Naturstyrelsens arealer, hvor fiskeri er tilladt, når man følger visse regler. I de ferske vande må der kun anvendes de traditionelle lystfiskerimetoder og – redskaber til spinne-, flue-, pirke- og medefiskeri med en til to stænger. Dette er gældende regler medmindre andet skulle være tilladt af det lokale skovdistrikt. Man må normalvis ikke fiske fra en båd, og hvis det er tilfældet, at det er tilladt, skal man under alle omstændinger have tilladelse fra det lokale skovdistrikt. Man skal ligeledes undgå at bruge fiskegrej af bly. Der skal tages hensyn til ynglende fugle og fisk. Stumper af fiskesnører og andet affald må ikke blive ladt tilbage. Hvor specielle omstændigheder taler for det, kan Naturstyrelsen med øjeblikkelig gældende virkning udvide f.eks. fredningstider og -zoner.

Alle disse ting skal respekteres. Dette er blandt de vigtige ting, som man skal have for øje, når man har fået fat i sit lystfiskertegn, så man sørger for, at det hele går rigtigt til. Ellers kan man risikere at blive sanktioneret i form af bøder. Så sørg nu for at få fat i det fiskekort, som du skal bruge

THE END

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*